Byggledning

I rollen som byggledare ansvarar vi för samordning och styrning under projektets byggskede, från upphandling av entreprenörer, framtagande av tidplaner till övervakning av produktionen på plats.

Kvalitetskontroll, kvalitetssäkring och utvecklingskontroll.

Projektledning

Förstudie för projekt
Är projektet genomförbart? Vad kommer det att kosta?

Innan projektet påbörjas tar vi fram underlag samt gör studier och ekonomiska utvärderingar för att säkerställa att projektet går att genomföras utifrån de premisser och önskemål som ställts.

Turn-key

Tillsammans med ett brett nätverk av kunniga partners kan Hillborg Engineering även bistå med turn-key:

  • Bolagsbildning
  • Hyresgästkontrakt
  • Arkitekt
  • Bygglov
  • Projektering
  • Planering
  • Byggledning
  • Byggnation