Vi söker

Vi söker hyresgäster för våra ”Turn-key” projekt.

Vi är bra på bygg och projektledning
Vi jobbar helst med ”Turn-key” projekt
Vi köper mark för ”Turn-Key” projekt
Vi verkar i södra Sverige

Hillborg Engineering har över 35 års erfarenhet av bygg och projektledning av bostads-, industri-, telecom-, läkemedels-, flygplats-, och oljeanläggningar i Sverige och utomlands.

Hillborg Engineering AB
Konsulthuset
Bergsgatan 3
434 32 Kungsbacka

Kontaktperson
Lars Hillborg
0704-22 74 89